Zoo-logická záhrada

2.00 

Petiška Peter
Slovenský spisovateľ
1987

1 na sklade

Katalógové číslo: 387/02 Kategória:

Zoo-logická záhrada je zbierka satirických bájok vo veršoch. V Petiškovom prípade, i keď siaha až k antickej tradícii uvedeného žánru, ide v podstate o moderné bájky, ktoré sú zamerané na dnešný život. Zrkadlia sa v nich skúsenosti súčasnej spoločnosti, chyby a svojvôľa jednotlivcov a ich morálno-charakterové nedostatky, ako sú karierizmus, pätolizačstvo, faloš a pretvárka, nadutá hlúposť a podobne. Autor sa „usmieva“ objavovaním podobností medzi správaním zvierat a ľudí. Vie znázorniť groteskné situácie, ktoré však nie sú samoúčelné.
Z hľadiska tvaru používa bohatý register postupov a strofických foriem