Šetřme časem

2.90 

David Gruber
managment press
2002

1 na sklade

Katalógové číslo: 17465 Kategórie:

Další vydání úspěšné knihy známého propagátora a tvůrce racionálních technik duševní práce je určeno všem, kdo usilují o zkvalitnění svých činností zaměřených na práci s informacemi a chtějí rychle studovat a číst, aby šetřili vlastním časem. Jádro knihy tvoří metodika racionálního čtení – dosahování stále vyšší rychlosti čtení, zvyšování objemu zapamatovaného a zlepšování schopnosti koncentrace. Součástí publikace jsou testy a praktická cvičení
Význam rychločtení je dnes o to větší, že – jak tvrdí autor – 85 % všech informací, kterých využíváme při práci, přijímáme prostřednictvím zraku. Nejde ovšem jen o rychlost, ostatně rychločtení autor chápe pouze jako součást širší koncepce racionálního čtení. V době rostoucího informačního přetížení jde především o schopnost zajistit si ty správné informace, dokázat se v nich orientovat, vyhodnocovat je a optimálním způsobem na ně reagovat tak, abychom dokázali využít příležitostí a vyhnout se hrozbám, jež mohou signalizovat. V tomto smyslu lze rychločtení a jiné typy racionálního čtení skutečně považovat za obrovskou konkurenční výhodu, která může mít rozhodující význam pro úspěšné přežití.
Jádro knihy tvoří kurs racionálního čtení – osvojení si “zbraní” školeného čtenáře a praktických způsobů čtení, dosahování stále vyšší rychlosti čtení, zvyšování objemu zapamatovaného a zlepšování schopnosti koncentrace – obohacený o testy a cvičení. V kultivovaně napsané knížce se čtenář ovšem dozví mnoho nového a podnětného také o motivaci, vůli a budování vztahů k druhým, o přesvědčivém projevu, delegování či vedení porad atd.
Poměrně značnou pozornost autor dále věnuje i fenoménu internetu, rychle se šířícímu novému komunikačnímu a informačnímu médiu a potažmo i angličtině jako jeho neoficiálnímu jazyku a univerzální “latině nové doby” stejně jako předpokladům efektivnosti jejího studia.
Páté vydání Gruberovy praktické učebnice efektivního čtení tak ve vhodnou chvíli znovu vychází vstříc potřebám těch manažerů (a ostatních duševních pracovníků), kteří si – z rozličných důvodů – k předchozím čtyřem rozebraným vydáním knihy dosud nenašli cestu a kteří si dnes již dobře uvědomují význam racionálních technik duševní práce, a chtějí si je proto osvojit a integrovat je do vlastních činností, aby zvýšili efektivnost své práce s informacemi.