Meno pre naše dieťa

2.90 

Milan Majtán
Matej Považaj
Obzor
1985

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 12913 Kategórie: ,

Pri celkovom spôsobe spracovania tejto knihy sa vychádzalo z toho, že knižka má byť určená širokým vrstvám našej spoločnosti, predovšetkým rodičom a budúcim rodičom. Autori si želajú, aby si publikácia svojím praktickým a popularizujúcim zameraním našla cestu ku všetkým, ktorých mená a otázky súvisiace s výberom mena zaujímajú.