Manželstvá a nevery

1.20 

Oatesová Joyce Carol
Slovenský spisovateľ
1985

1 na sklade

Katalógové číslo: 2141/02 Kategória:

V tomto diele sa autorka zaoberá najmä citovým svetom hrdinov a hrdiniek, mladých i starších Američanov, ktorých život sa nejakým spôsobom zauzlil či zauzľuje. Hľadajú zmysel života i sami seba, veľký či aspoň opravdivý cit, a zväčša to nenachádzajú, pretože sami nie sú schopní hlbších citov a porozumenia, alebo zastierajú pravdu sami pred sebou, sú bezohľadne oklamaní alebo beznádejne sebeckí. Iba silní môžu nájsť po rozčarovaní a sklamaní svoje skutočné ja, ostatní buď rezignujú, buď hľadajú útechu v neverách alebo drogách. Silnou stránkou Oatesovej prózy je analýza ľudskej psychiky podvedomých i polovedomých pohnútok konania pocitov a postojov, ktoré vždy vedú k logicky neodvratnému záveru.