Hady sveta

4.90 

Scott Weidensaul
INA
1997

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 18795 Kategória:

V publikácii je venovaných niekoľko strán k systematike hadov, stavbe ich tela ako i rôznym typom šupín, zmyslovým orgánom i pohybu hadov. Ďalšie strany sú venované ekológii a obrane, potrave, rozmnožovaniu i účinku jedu na potravu u týchto živočíchov.

Veľkým a hlavným prínosom tejto publikácie je množstvo krásnych snímkov rôznych druhov hadov, ako napr.: Oxybelis aeneus, Acrantophis dumerili, Thamnophis elegans, Trimorphodon bicsutatus, Phyllorhynchus browni, Dasypeltis inornata, Heterodon platyrhinos, Regina septemvittata, Sonora aemula, Bothriechis schlegelii, Diadophis punctatus arnyi, Thamnophis sirtalis tetrataenia, Ungaliophis continentalis atď.