Demokracia je principiálny omyl

3.00 

Kysucký Pavol Peter
2011

1 na sklade

Katalógové číslo: 8384 Kategórie: ,

Ponúkame vám inteligentné, ale asi hlavne negatívne informácie (možno trochu nekonvenčné až kontroverzné?). Spojením demokratického systému štátneho zriadenia a tržných princípov ekonomiky vznikol na Zemi do tej doby politicky a ekonomicky najefektívnejší systém, keď, žiaľ, súčasne aj najagresívnejší štátny systém. Za dobu fungovania demokratického systému sa postupne začína hromadiť množstvo problémov, ktoré produkuje práve uvedený systém. A tento systém nevie riešiť svoje principiálne problémy zo samotnej svojej podstaty. Problémy, ktoré produkuje, nie je schopný riešiť, pretože ich vyprodukovali práve zásadné, hlavné fundamentálne princípy demokracie. Aby sa tieto hromadiace problémy dali riešiť, musí sa k nim pristúpiť na základe iných princípov. Obsahom knihy je práve uvažovanie o týchto iných princípoch. Je to snaha ukázať veci z iného uhlu pohľadu. Je to aj negatívny a negativistický pohľad na veci. Biela rasa, ktorá najvehementnejšie uplatňuje demokratické princípy, nezadržateľne stráca svoje pozície na Zemi. Musíme byť veľmi naivní, aby sme verili, že Čína, India a vlastne celá Ázia, moslimovia, Afrika budú niekedy skutočne demokratické? Prečo trvale narastá klamstvo, pretvárka, podvod, nedopovedanie celej pravdy.