Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohú

9.00 

Jaroslav Herout
Panorama
1981

1 na sklade

Katalógové číslo: 11969 Kategórie: ,

Publikácia, ktorá vás oboznámi s architektonickou tvorbou v Českej a Slovenskej republike od doby predrománskej až do doby vydania knihy. Priblíži vám jednotlivé stavebné slohy tak, ako po sebe počas storočí nasledovali a to formou “čo najnázornejšou”, predovšetkým kresbou. Cieľom knihy však nie je iba oboznámiť čitateľov so stavebnými pamiatkami ale zároveň ich naučiť rozumieť základným cieľom starostlivosti o pamiatky.

Obsah: Slovo úvodem; Románsky sloh; Gotika; Renesance; Barok a rokoko; Klasicismus a empír; Romantismus; Období historických slohů; Secese; Moderna; Český kubismus a dekorativismus; Purismus, konstruktivismus a funkcionalismus; Architektura po druhé světové válce; Historie památkové péče a zákon a kulturních památkách; Výběr z literatury, Řejstřík jmenný, Řejstřík věcný.