Proti noci

3.90 

Michal Gáfrik
Matica slovenská
2003

1 na sklade

Katalógové číslo: 18618 Kategórie:

Dôvodov na vydanie publicistických príspevkov PhDr. Michala Gáfrika, DrSc., popredného slovenského literárneho vedca zaoberajúceho sa problematikou modernej slovenskej literatúry, bolo viac. Napokon zrejmé je to už z čítania tohto výberu. Gáfrik je spravodlivý sudca, zaujatý polemik, ktorý nepotrebuje presviedčať o svojej pravde, on ju potrebuje podporiť argumentmi. Výber a interpretácia faktov prezrádza širokú rozhľadenosť autora, jeho mravnú autoritu. Autorove výpovede miestami môžu byť chápané ako odčinenie vlastnej krivdy, ale nie je to zaujatie sa iba za seba, ale za pravdu. Gáfrik píše vtedy, ak má čo povedať, preto v jeho publicistických výpovediach niet hluchých miest. To, čo napísal, znesie aj s odstupom času kritické hodnotenie, potvrdzuje jeho predvídavosť. Jeho texty nie sú zaťažené ideologickým balastom. Výber z publicistiky je verným dobovým dokumentom nielen autorovho zmýšľania, ale najmä \”vnútorným\” obrazom verejného diania na Slovensku za posledných viac ako štyridsať rokov.