Podnikové hospodárstvo

5.90 

Štefan Majtán a kolektív
Sprint dva
2009

1 na sklade

Katalógové číslo: 12398 Kategórie:

Publikácia, ktorá sa vám dostala do rúk, je spracovaná autorským kolektívom Katedry podnikovohospodárskej, Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolská učebnica určená predovšetkým študentom tejto univerzity. Neznamená to však, že nie je využiteľná aj na iných fakultách a určite poslúži aj prípadným záujemcom z praxe o samoštúdium.

Táto učebnica je základnou študijnou literatúrou predmetu Podnikové hospodárstvo, ktorý prezentuje podstatnú časť poznatkov vednej disciplíny podnikovohospodárskej náuky. V rámci študijných programov Ekonomickej univerzity je predmet Podnikové hospodárstvo základom štúdia podnikovo-hospodárskych náuk, avšak sú v nich zaradené aj iné predmety, ktoré vysvetľujú ich parciálne časti.

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.