Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.

3.00 

Vincent Kovačič a kolektív
Kontakt plus
2005

1 na sklade

Katalógové číslo: 10028 Kategórie:

Zborník je výstupom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 13. októbra 2005 na Trnavskej univerzite v Trnave . Bibliografia s. 148-151 . Vydané pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a pre Ústav pre rodinu FZSP, o.z