Na bielej skale

1.80 

Anatole France
Slovenský spisovateľ
1981

Katalógové číslo: 10575 Kategórie:

obsahuje románový debut autora Zločin Silvestra Bonnarda, ďalej dielo Thais, ktoré vzniklo na základe jeho fascinácie konfliktu pohanského sveta s kresťanským. Dielo Na bielej skale predstavuje súbor filozofických dialógov o prítomnosti a budúcnosti ľudstva a nakoniec diela Miestodržiteľ Judejský a Kaukliar Matky Božej.