Management

15.00 

James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson a John M. Ivancevich
Grada
1997

1 na sklade

Katalógové číslo: 18767 Kategórie:

Najlepšia svetová učebnica manažmentu! Autori ju rozdelili do štyroch základných častí: Management a prostredie, Riadiace funkcie a organizácie (plánovanie, organizovanie, kontrolovanie), Riadenie ľudí (motivácia, vedenie, riadenie pracovných skupín, komunikácia a vyjednávanie, riadenie ľudských zdrojov organizačné zmeny) a Riadenie procesov (produkčné a operačný manažment, plánovanie produkcie a riadenia zásob, riadenie informácií pre rozhodovanie). Skutočne komplexná a ucelená kniha sa tiež v samostatných kapitolách piatej časti zaoberá princípmi podnikania a budovaním manažérskej kariéry. Kapitoly sú doplnené prípadovými štúdiami, prehľadom hlavných bodov a praktickými cvičeniami, na úvod sú vždy definované jasné učebné ciele. Základná príručka pre manažérsku prax a vynikajúca vysokoškolská učebnica.
Knihu preložili doc. ing. Václav Dolanský, CSc. a prof. Ing. Jozef Koubek, CSc.