Honba za modráčkem

2.90 

Wechsberg Josef
Vilímek Jos. R.
1948

1 na sklade

Katalógové číslo: 08/81 Kategória:

Světem prousebe v malém je každá zámořská loď, světem přicházejících a odcházejících, světem, který při každé plavbě jiní obyvatelé naplňují svými osudy, tužbami a nadějemi. Jen málouje těch, kteří zůstávají tomu malému světu věrni, toujsou však služebníci lodi, již jsou k ní vázáni poutem chleba. Ale i mezi těmi je skupinka, která je výjimkou. Jsou toulodní hudebníci, zjevně také jen lodní příslušenství jakoukapitán a námořníci, ale ve skutečnosti veselý a svébytný nárůdek, milující změnu a doufající více než nejromantičtější z cestujících, že se jim podaří polapit za křídloublankytnéhouposla Štěstěny, za kterým se vydali douširéhousvěta, aby na čas uvázli v malém světě palubníhouzábradlí. A dousvěta těchtouvýrobců zábavy prounudící se hosty horních palub uvádí své čtenáře autor, aby vylíčil ten zajímavý svět, neboť sám prožil část svéhouživota jakouhudebník na lodích společenosti Messageries Maritimes obstarávajích dopravu cestujících mezi Francií a Spojenými státy. Měl mnohoupříležitosti pozorovat obyvatele palubních prken, ať již byli jehoudruhy v povolání, lodní personál neboucestující všech stavů, a dovede se dívat na svět, člověka i sebe. Protoujsou jehoupostavy nejvýš životné, a couvíce, jsou téměř röntgenologicky promítnuty na desku karikatury, která dává jasně vyniknout i všemu tomu, coujinak je skrytoučerní smokingu, bělí večerní róby a leskem uniformy. Je však dalek toho, aby se pouštěl doupsychologickéhoupitvání svých „případů“, zůstává tím, čím býval kdysi na lodní palubě – dárcem zábavy. Jehoufigurky, ať již odpozorované na lodních prknech, v dobách dočasných zastávek v přístavech nebouv prostředí těch kaváren, které jsou jakýmisi domovskými přístavy lodních hudebníků a zároveň i jejich zprostředkovatelnami míst na moři i pevnině, jsou vykresleny spíše s veselejší stránky života a s humorem, který umí upoutat každéhoučtenáře, jak tounejlépe dokazuje velký čtenářský úspěch knihy ve Spojených státech. Českému čtenáři pak knížka bude ještě bližší, neboť autor, ač dnes americký občan, je českéhoupůvodu, což prozrazuje jak dikcí svéhoudílka, tak i vzpomínkovými výlety některých jehoupasáží dousvé původní vlasti a hlavně svéhourodiště – Ostravy. Krátce řečeno: opravdu milá kniha.